To jest trzecia część serii, dzięki której zrobicie swoje szydełkowe warkocze. Poprzednie części znajdziecie tutaj:

Misja: szydełkowe warkocze – oczka skrzyżowane

Misja: szydełkowe warkocze – słupki reliefowe

 

***

Dziś przyszedł już czas na szydełkowanie warkoczy właściwych. Jeśli dobrze odrobiliście dwie poprzednie lekcje, nie będzie dla Was problemem, aby przerobić zaproponowaną na dzisiaj próbkę. Co więcej, pewnie nawet bez moich tłumaczeń, patrząc tylko na schemat, dalibyście radę. Jednak dla tych, którym trudno czytać schematy, jest i „krótki” tutorial.

Zaczniemy od schematów. Tak, tak, liczba mnoga, bo będą dwa. A to przez to, że nie wszystko zmieściło się na jednej kartce.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Klamry na powyższym zdjęciu pokazują kolejne warkocze. Ich numeracja jest dla nas bardzo ważna, ponieważ w kolejnych krokach tego wpisu będę posługiwała się właśnie tą numeracją, by było jasne, który warkocz w danym momencie przerabiamy. Liczby nad klamrami mówią nam, na ile oczek w rzędzie jest szeroki dany warkocz. Pomiędzy warkoczami na moim schemacie zawsze są dwa oczka, ale to nie jest żadna reguła. Może być ich więcej, mniej raczej nie, bo warkocze zaczną się ze sobą zlewać i nie będą ładnie się wyróżniały. Pionowa linia oraz strzałka pokazują, że w tym miejscu brakuje na zdjęciu jednego warkocza. Jego schemat rozrysowałam poniżej.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Oczywiście po poprzednich częściach wiecie, jak odróżnić oczka reliefowe wkłuwane od przodu od tych wkłuwanych od tyłu. Wiecie również, jak oznaczyłam słupki skrzyżowane, które mają znajdować się z przodu, a które z tyłu robótki.

Pamiętajcie, że każdy rząd rozpoczynamy od 3 zwrotnych oczek łańcuszka. Słupki zwykłe (niereliefowe) zawsze są pojedyncze; słupki reliefowe mogą być pojedyncze lub podwójne, słupki skrzyżowane prawie zawsze są podwójne.

Wzór warkoczy tworzy się zawsze po jednej stronie robótki. W naszym wypadku prawie zawsze będzie on tworzony w rzędach parzystych. Tylko warkocz pierwszy jest tutaj wyjątkiem, ale o tym będzie w odpowiednim momencie. W rzędach nieparzystych prawie zawsze przerabiamy słupki zwykłe oraz słupki reliefowe wkłuwane od tyłu. Wyjątkiem jest tutaj ponownie pierwszy warkocz.

Cyferki, które numerują kolejne rzędy pokazują, od której strony przerabiany jest dany rząd, tam też są oczka zwrotne. Na schemacie czwartego warkocza nie ma oczek zwrotnych, ponieważ jest to wycinek schematu, wyjęty z większej części. Rozróżniamy rzędy robótki (ponumerowane na schematach) i rzędy warkoczy, które gdzieniegdzie pojawią się w toku tłumaczeń, ale nie grają one tak znaczącej roli, by numerować je również na schematach. Jeśli potrzebujecie lepszej wersji schematów, aby je wydrukować, dajcie znać na priv.

Jeśli po przeczytaniu powyższych kilku akapitów macie wrażenie, że niczego nie rozumiecie, to wróćcie do początku i przeczytajcie je jeszcze raz. Potem będzie łatwiej.

Przed rozpoczęciem szydełkowania musimy ustalić, ile oczek łańcuszka należy zrobić. Wystarczy dodać liczbę oczek, której potrzebują poszczególne warkocze na szerokość (6+12+4+24+4= 50) do liczby oczek pomiędzy warkoczami (jest 5 warkoczy, więc pomiędzy nimi są 4 grupy po 2 oczka = 8) oraz do oczek początkowych i końcowych (2 x 2 = 4). Daje to nam 62 oczka łańcuszka na początek.

A na poniższym zdjęciu widzicie, że ja zrobiłam te 62 oczka łańcuszka i od razu przerobiłam pierwszy rząd, czyli po jednym słupku zwykłym w każde oczko łańcuszka.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Odwróciłam robótkę i rząd drugi rozpoczęłam od 2 słupków zwykłych.

Po nich przystępujemy do przerabiania pierwszego warkocza. Składa się on z 6 oczek, które będziemy krzyżować w grupach po 3 słupki. I zwróćcie uwagę, że każde kolejne krzyżowanie będzie wyglądało tak samo, tzn. w kolejnych rzędach tego warkocza z przodu robótki będą zawsze oczka, które główkami skierowane są w prawą stronę. Motyw w tym warkoczu to 3 rzędy, czyli krzyżowanie będziemy powtarzać co trzeci rząd.

Oczywiście pamiętamy, że wszystkie oczka krzyżowane to słupki podwójnie nawinięte.

Nawijamy zatem dwa razy nitkę na szydełko, omijamy 3 oczka niższego rzędu, wkłuwamy szydełko od przodu pomiędzy słupki i dalej przerabiamy podwójny słupek reliefowy do końca.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Następnie przerabiamy w taki sam sposób jeszcze dwa podwójne słupki reliefowe.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Teraz wracamy do pominiętych oczek i przerabiamy w nich 3 podwójne słupki reliefowe. Wkłuwamy je od przodu w oczka niższego rzędu, ale mają one leżeć za słupkami reliefowymi, które przed chwilą przerobiliśmy.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Takim sposobem mamy przerobiony pierwszy rząd pierwszego warkocza. Robimy po nim dwa słupki zwykłe na przerwę pomiędzy warkoczami.

I po nich zaczynamy przerabiać drugi warkocz. Pierwszy jego rząd jest bardzo łatwy. Robimy w nim tylko 12 pojedynczych słupków reliefowych wkłuwanych od przodu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Pierwszy rząd drugiego warkocza gotowy. Robimy dwa słupki zwykłe na przerwę pomiędzy warkoczami.

I zaczynamy trzeci warkocz. Składa się ona z 4 oczek na szerokość. Motyw na wysokość to 4 rzędy. Krzyżować oczka będziemy parami w rzędach parzystych robótki, ale raz na wierzchu będą słupki układające się w prawą, a raz w lewą stronę.

Najpierw omijamy dwa oczka niższego rzędu, w dwa kolejne oczka przerabiamy dwa podwójne słupki reliefowe wkłuwane od przodu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Następnie wracamy do pominiętych oczek i przerabiamy w nich ponownie dwa podwójne słupki reliefowe wkłuwane od przodu, ale mają one znajdować się za słupkami przerobionymi przed chwilą.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Po zakończonym trzecim warkoczu, robimy dwa słupki zwykłe i jeszcze jeden słupek zwykły, który jest już pierwszym oczkiem z czwartego warkocza.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Czwarty warkocz ma aż 24 oczka na szerokość i aż 10 rzędów na wysokość (jeśli chcemy przerobić kilka motywów tego warkocza, to po 10 rzędzie powtarzamy rzędy od 3. do 10.). Słupki będziemy krzyżować w rzędach parzystych, natomiast rzędy nieparzyste to tylko słupki zwykłe nad słupkami zwykłymi oraz słupki reliefowe wkłuwane od tyłu nad słupkami reliefowymi niższego rzędu.

W pierwszym rzędzie tego warkocza musimy skrzyżować oczka w trzech grupach 6-słupkowych. I te grupy wyglądają dokładnie tak samo, jak cały pierwszy warkocz, nawet oczka wierzchnie muszą być zwrócone w tę samą stronę.

Zatem omijamy trzy oczka niższego rzędu i w kolejne trzy przerabiamy po jednym podwójnym słupku reliefowym wkłutym od przodu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Teraz znowu w pominięte oczka musimy przerobić trzy podwójne słupki reliefowe wkłute od przodu, ale tak, by jednocześnie znajdowały się one za słupkami, które przed chwilą przerobiliśmy.

Wiem, że sztuka takiego wkłuwania na początku może się nie udawać. Na szczęście, te słupki są dość długie, więc można je sobie nieco obniżyć, tak, by ułożone były bardziej w poziomie i dzięki temu odsłaniały oczka niższego rzędu, w które teraz mamy się wkłuwać. Właśnie to obniżenie, przesunięcie słupków pokazuję na poniższym zdjęciu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

A tak wygląda już pierwsza skrzyżowana grupa w tym warkoczu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Takich samych grup musimy w tym rzędzie i dla tego warkocza zrobić jeszcze dwie. Pomiędzy nimi przerabiamy po dwa słupki zwykłe, a po ostatniej trzy słupki zwykłe, które będą oddzielały warkocze.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Przystępujemy do przerabiania piątego warkocza, który na szerokość ma cztery oczka, a na wysokość 2 rzędy.

Omijamy jedno oczko, a w kolejne przerabiamy jeden podwójny słupek reliefowy wkłuwany od przodu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Następnie w pominięte oczko przerabiamy (uwaga!) jeden pojedynczy słupek zwykły. To jest jedyny warkocz, w którym będziemy krzyżować pojedynczy słupek zwykły.

Po nim omijamy jedno oczko i w kolejne wkłuwamy ponownie jeden pojedynczy słupek zwykły.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Aby zakończyć przerabianie piątego warkocza musimy w pominięte oczko zrobić jeden podwójny słupek reliefowy wkłuwany od przodu. Rząd drugi robótki kończymy dwoma słupkami zwykłymi.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Odwracamy robótkę i rozpoczynamy rząd trzeci.

Pójdzie szybko, bo tam, gdzie w poprzednim rzędzie przerabialiśmy słupki zwykłe, tam i teraz przerabiamy słupki zwykłe.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Natomiast tam, gdzie były oczka reliefowe, tam przerabiamy również oczka reliefowe, ale tym razem wkłuwamy wszystkie od tyłu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Aby się nie pomylić, możecie kontrolować liczbę oczek przypadających na każdy warkocz. Pamiętajcie, że w czwartym warkoczu słupki zwykłe przerabiane były również pomiędzy grupami oczek reliefowych. Aby przerabiać oczka w odpowiedniej kolejności, spoglądajcie na robótkę nieco od góry, by dobrze widzieć, w które oczko należy teraz wkłuć szydełko.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Tak wygląda zakończenie rzędu trzeciego od lewej strony robótki.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Odwracamy robótkę i rozpoczynamy rząd czwarty.

Przerabiamy: 2 słupki zwykłe, 6 pojedynczych słupków reliefowych wkłuwanych od przodu, które stworzą  trzeci rząd pierwszego warkocza, a po nich 2 słupki zwykłe.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

W trzecim rzędzie drugiego warkocza musimy skrzyżować słupki. Podzielimy je na dwie grupy 6-słupkowe, a krzyżować się one muszą w kierunku na zewnątrz. Oznacza to, że w pierwszej grupie oczka, które są na wierzchu, skierowane są w prawą stronę, a w drugiej grupie oczka na wierzchu kierują się w lewą stronę.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Tak to właśnie powinno wyglądać:

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Po dwóch słupkach zwykłych rozpoczynamy trzeci warkocz.

Musimy tu ponownie skrzyżować oczka, ale tym razem odwrotnie, niż zrobiliśmy to w pierwszym rzędzie tego warkocza. Teraz oczka będące na wierzchu skierowane są w lewą stronę.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Po przerobieniu trzeciego warkocza robimy dwa słupki zwykłe. Nad trzecim słupkiem będzie w tym miejscu już słupek reliefowy, czyli pierwsze oczko z czwartego warkocza.

Robimy więc w trzy kolejne oczka trzy podwójne (!) słupki reliefowe wkłuwane od przodu. A po nich dwa słupki zwykłe.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Teraz musimy skrzyżować pierwszą grupę z 6 słupków reliefowych. Oczka widoczne na wierzchu powinny być skierowane w lewą stronę. Po skrzyżowaniu przerabiamy dwa słupki zwykłe.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Po nich ponownie krzyżujemy 6 słupków w ten sam sposób (oczka wierzchnie skierowane w lewą stronę). Następnie przerabiamy: 2 słupki zwykłe, 3 podwójne słupki reliefowe wkłute od przodu (ostatni słupek powinien zostać wkłuty w słupek zwykły niższego rzędu). No i robimy jeszcze dwa słupki zwykłe na przerwę pomiędzy warkoczami.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Warkocz piąty przerabiamy tak jak w rzędzie drugim robótki. Rząd kończymy dwoma słupkami zwykłymi.
Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Odwracamy robótkę i przerabiamy rząd piąty.

Jest on niemal taki sam jak rząd trzeci, czyli tam, gdzie były oczka zwykłe, tam teraz też przerabiamy słupki zwykłe, a tam, gdzie były słupki reliefowe, tam teraz również robimy słupki reliefowe wkłuwane od tyłu. Jedyna różnica jest w warkoczu pierwszym i teraz nad nim się nieco zatrzymamy.

Bo to taka sytuacja nieco wyjątkowa. W rzędzie nieparzystym, czyli przerabianym od lewej strony robótki musimy skrzyżować oczka, które będą widoczne po prawej stronie. Ale spokojnie, da się to zrobić. Omijamy trzy pierwsze oczka, a następnie robimy 3 podwójne słupki wkłuwane od tyłu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

I po nich w pominięte oczka przerabiamy 3 podwójne słupki reliefowe wkłuwane od tyłu. I muszą one być poprowadzone nad tymi słupkami, które przerobiliśmy przed chwilą. Napisałam „nad”, ale oczywiście mam na myśli to, że ta druga grupa trzech słupków będzie widoczna, gdy na robótkę spojrzymy od prawej strony.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Rząd kończymy dwoma słupkami zwykłymi.

Po odwróceniu robótki słupki wierzchnie pierwszego warkocza powinny być skierowane w prawo, dokładnie tak samo, jak poprzednie słupki wierzchnie tego warkocza.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Rząd szósty.

Pierwszy i drugi warkocz w tym rzędzie to jedynie pojedyncze słupki reliefowe wkłuwane od przodu, które przerabiamy nad słupkami reliefowymi rzędu poprzedniego. Nad słupkami zwykłymi przerabiamy również słupki zwykłe.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Trzeci warkocz to oczka skrzyżowane tak, by te, które są na wierzchu skierowane były w prawą stronę.

Na poniższym zdjęciu rozpoczęłam od razu przerabianie czwartego warkocza.

Zrobiłam: 3 podwójne słupki reliefowe wkłuwane od przodu, 2 słupki zwykłe (nad słupkami zwykłymi) i ponownie 3 podwójne słupki reliefowe wkłuwane od przodu.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Następnie zrobiłam 1 słupek zwykły i skrzyżowałam 6 słupków tak, by oczka wierzchnie skierowane były w prawą stronę, potem przerobiłam: 1 słupek zwykły, 3 podwójne słupki reliefowe wkłute od przodu, 2 słupki zwykłe, 3 podwójne słupki reliefowe wkłute od przodu i na koniec 2 słupki zwykłe na odstęp pomiędzy warkoczami.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Warkocz piąty przerabiamy tak, jak w rzędzie drugim robótki. Rząd kończymy dwoma słupkami zwykłymi.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Odwracamy robótkę i rozpoczynamy rząd siódmy.

Jest on dokładnie taki sam jak rząd trzeci. Przerabiamy w nim jedynie słupki pojedyncze: nad słupkami zwykłymi słupki zwykłe, nad reliefowymi reliefowe wkłute od tyłu.

Tak wygląda nasza próbka po przerobieniu rzędu siódmego.

Warkocz piąty przerabiamy tak, jak w rzędzie drugim robótki. Rząd kończymy dwoma słupkami zwykłymi.

 

Odwracamy robótkę i rozpoczynamy rząd ósmy. Postaram się już w skrócie opisać to, co należy w nim zrobić. Wierzę, że po wcześniejszych rzędach, teraz już nie będzie problemu z rozszyfrowaniem tych instrukcji. Pamiętajcie jednak, że wciąż pomiędzy warkoczami przerabiamy po dwa słupki zwykłe.

Pierwszy warkocz – krzyżujemy oczka tak, by oczka wierzchnie były skierowane w prawo.

Drugi warkocz – krzyżujemy dwie grupy 6-słupkowe tak, by oczka wierzchnie obu grup skierowane były do siebie.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Trzeci warkocz – krzyżujemy oczka tak, by słupki wierzchnie skierowane były w lewą stronę.

Czwarty warkocz – najpierw robimy jedną grupę 3-słupkową nieskrzyżowanych podwójnych słupków reliefowych, a następnie krzyżujemy dwie grupy 6-słupkowe tak, by oczka wierzchnie skierowane były w lewą stronę, na końcu robimy ponownie jedną grupę 3-słupkową nieskrzyżowanych podwójnych słupków reliefowych. Pomiędzy grupami robimy pod dwa słupki zwykłe.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Na końcu rzędu przerabiamy piąty warkocz tak samo jak poprzednio.

Odwracamy robótkę i przerabiamy rząd dziewiąty.

Wygląda on dokładnie tak samo jak rząd trzeci i siódmy, czyli (tak wiem, to już nudne, ale napiszę) tam, gdzie słupki zwykłe, przerabiamy słupki zwykłe, tam, gdzie były słupki reliefowe, przerabiamy słupki reliefowe wkłute od tyłu.

Tak wygląda nasza próbka po przerobieniu rzędu dziewiątego.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

 

Odwracamy robótkę i rozpoczynamy rząd dziesiąty.

Dla warkoczy: pierwszego, drugiego, trzeciego i piątego ten rząd wygląda dokładnie tak samo jak rząd szósty.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Natomiast dla warkocza czwartego wracamy do rzędu drugiego i ponownie krzyżujemy 3 grupy 6-słupkowe i to dokładnie w taki sam sposób, jak w rzędzie drugim.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Jeśli chcecie przerabiać kolejne rzędy, to ta wyjątkowość pierwszego warkocza miesza nam szyki i nie można powiedzieć, że należy dalej powtarzać rzędy od drugiego do dziesiątego. Dlatego rząd jedenasty będzie taki sam, jak rząd piąty.

Schemat jest przeze mnie wymyślony i posklejany z różnych warkoczy znalezionych w sieci, dlatego powtarzanie motywów w ramach kolejnych rzędów trzeba zawsze odnosić do konkretnego warkocza.

Aby w pełni pokazać urok tej naszej próbki należałoby przerobić tak z 20 rzędów, czyli dwa motywy czwartego warkocza. Wtedy wszystko pięknie by się ułożyło. Ja niestety nie wyrobiłam się. Kończę ten wpis dość późnym (jak na mnie) wieczorem, podczas gdy moja próbka ma nadal zaledwie 11 rzędów. A chciałam ją Wam pokazać w pełnej krasie. Dlatego teraz na razie nie wstawię takiego szczątkowego zdjęcia. Dokończę sobie próbkę, jutro przy świetle dziennym ją sfotografuję i wrzucę na koniec tego wpisu.

Zauważcie jednak, że moja włóczka jest stosunkowo ciemna. To znaczy ona jest idealna do robienia tutoriali, bo nie jest ani za ciemna, ani za jasna, więc dobrze widać, w które oczka wkłuwam szydełko itd. Natomiast wydaje mi się, że warkocze (czy to szydełkowe, czy to wydziergane na drutach) lepiej jednak prezentują się z jasnej włóczki. Spróbuję zrobić jak najszybciej małą sesję mojego nowego szalika, który zrobiłam na drutach z jaśniutkiej włóczki. Zobaczycie wtedy, jak pięknie wyglądają warkocze właśnie takie jasne.

Spójrzcie też jeszcze raz na to zdjęcie.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable

Zobaczcie, jak pięknie widać strukturę tych warkoczy. Włóczka jest ta sama, tylko kolor inny.

W centralnym miejscu jest nasz czwarty warkocz (tylko nieznacznie zmieniony), po jego bokach są dwie nasze „piątki”. A jeszcze dalej są dwie „trójki”, tylko oczka wierzchnie za każdym razem skierowane są w tę samą stronę.

Jeśli poszukujecie jeszcze więcej inspiracji na szydełkowe warkocze, to zajrzyjcie na jedną z moich tablic na Pintereście: Crochet. Wrzuciłam tam ostatnio kilka ciekawych warkoczy. I pewnie wciąż będzie ich przybywać.

I mimo że to już koniec tego wpisu, to obiecuję, że to wcale nie jest koniec naszej przygody z szydełkowymi warkoczami.

 

EDIT

Co prawda, z lekkim opóźnieniem, niż obiecałam, ale jest. Oto moja próbka zakończona po przerobieniu drugiego motywu czwartego warkocza.

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe

Trochę podrasowałam to poniższe zdjęcie, żeby lepiej było widać fakturę warkoczy. 🙂

Szkoła Szydełkowania, oczka skrzyżowane, misja: szydełkowe warkocze, crochet cable, słupki reliefowe